Skip to main content

ATTICA 水钻网眼迷你腰包

€995.00
低库存

attica迷你腰包,搭配水钻链网

  • 可调节机车链包带
  • 内部皮革徽标贴饰
  • 单个拉链夹层
  • 内部皮革徽标贴饰
  • 50%水晶玻璃 / 20%牛皮 / 10%羊皮 / 10%涤纶 / 6%棉 / 4%真丝
  • 越南制造
  • 2030X0823J100

50%水晶玻璃 / 20%牛皮 / 10%羊皮 / 10%涤纶 / 6%棉 / 4%真丝

if you have any questions, don't hesitate to reach out to our team

  • DHL快递5-7个工作日送达

到货后14天内可提供退货。如需获取预付费退货寄送单,请联系客服人员。如果您愿意,您也可以自费选择另外的快递公司。